TỦ TABI-L ĐA SẮC 5 NGĂN
prev
  • TỦ TABI-L ĐA SẮC 5 NGĂN
next

Mã: DT02

Đặt hàng


Đơn vị :       Cái

Kích thước:  70 x 48 x 130 cm

Qui cách:  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu: PP/ABS

Màu sắc:  Dương, Hồng, Lá,Trắng, Kem, Đen