Tất cả các sản phẩm được bán tại nembinhduong.vn đều được bảo hành theo quy định của từng nhà sản xuất