Quý khách có thể chọn phương thức thanh toán như sau

Thanh toán cửa hàng 

 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN DƯƠNG

Địa chỉ: 29 đường ĐT 743A, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0983 478 108

Email: Tranduong107@gmail.com